Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Onze internetpostorderbedrijven (hierna de Online Shop genoemd) en de volgende Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend gericht op particuliere klanten. Dit omvat alle soorten bestellingen die telefonisch via de online shop, e-mail, fax of telefoon worden geplaatst. 4. Beperking van de hoeveelheid & commerciële doorverkoop

2. Contractant, klantenservice

De koopovereenkomst wordt aangegaan met PLATINUM GmbH & Co. KG. In ons colofon vindt u nadere informatie over ons. Voor vragen, reclamaties of klachten is onze klantenservice van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur telefonisch bereikbaar. Binnen Duitsland, Oostenrijk en Nederland kunt u hiervoor ons gratis servicenummer 0800 3643663 (hondenvoeding), 0800 2283663 (kattenvoeding) gebruiken. Vanuit een ander land belt u het nummer +49 67 21 3 05 93-0 en betaalt u het tarief voor het bellen naar Duitsland van uw aanbieder.

3. Sluiten overeenkomst

De presentatie van de producten op onze website is enkel een vrijblijvende uitnodiging om u een bindende offerte (bestelling) te laten doen. Bij bestellingen via elektronische weg kunt u een bindende offerte doen door de knop 'bestellen met betalingsverplichting' aan te klikken. Dit heeft betrekking op de producten die zich in uw winkelmandje bevinden. Direct na uw bestelling ontvangt u per e-mail een overzicht van uw bestelling. Dit besteloverzicht vormt nog geen bindende aanvaarding van de bestelling. Het koopcontract voor betaalwijze „vooruitbetaling“, „automatische afschrijving“ of "aankoop op rekening" komt pas tot stand door het opsturen van de als dusdanig aangegeven orderbevestiging. Dit gebeurt doormiddel van een betreffende E-Mail binnen 5 dagen. Bij betaling met PayPal, creditcart en Betaal nu  komt het contract reeds tot stand doormiddel van uw betaalinstructie.

4. Beperking van de hoeveelheid & commerciële wederverkoop

De verkoop van de goederen vindt uitsluitend plaats in gebruikelijke hoeveelheden, uitsluitend voor particulier gebruik. Commerciële wederverkoop is niet toegestaan.

5. Verzendkosten

Wij leveren gratis vanaf een bestelwaarde van 29 €. U betaalt geen extra verzendingskosten! Als de bestelwaarde lager is, bedragen de verzendingskosten 4,90 € voor leveringen naar Duitsland en 6,90 € voor leveringen naar Oostenrijk, België en Nederland.

6. Betaling

De betaling gebeurt via vooruitbetaling, automatische afschrijving, PayPal, Creditcart, Betaal nu en op reking.

Vooruitbetaling

Indien u kiest voor vooruitbetaling, zullen wij u onze bankgegevens meedelen in de orderbevestiging en de goederen leveren na ontvangst van de betaling. Vermeld uw klantnummer en ordernummer als betalingskenmerk bij de overschrijving. In geval van retournering storten wij het tegoed terug op uw bankrekening.

Betaling via automatische afschrijving

De afschrijving van de aankoopprijs van uw rekening vindt plaats 7 dagen na de factuurdatum. In uitzonderlijke gevallen kan de automatische incasso vanwege vertragingen bij de levering worden uitgevoerd vóór de ontvangst van de goederen.

Als u kiest voor automatische incasso als betaalmethode, zal u om uw bankgegevens worden gevraagd. Met de bevestiging van uw bestelling geeft u een incassomandaat af, waarmee u toestemming geeft voor de inning van het aankoopbedrag. Indien u voor automatische incasso kiest, kunnen uw gegevens (met name uw naam en contactgegevens) voor kredietbeoordeling worden doorgegeven aan Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstrasse 11, 41460 Neuss. Indien deze controle niet het gewenste resultaat oplevert, bijvoorbeeld omdat de gegevens niet duidelijk kunnen worden toegewezen, zullen wij u automatisch andere beschikbare betaalmethoden aanbieden. De informatie conform art. 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU over de gegevensverwerking bij Creditreform Boniversum GmbH vindt u hier www.boniversum.de/EU-DSGVO. Bij retourzendingen maken wij het tegoedbedrag over op de bankrekening die bij de aankoop is opgegeven.

Betaling via PayPal

U kunt in onze onlineshop betalen via PayPal. Nadat u PayPal als betaalmethode hebt gekozen, wordt u doorgestuurd naar PayPal. Daar kunt u zich verifiëren met uw gebruikersnaam en wachtwoord voor PayPal. Als u geen PayPal-rekening heeft, kunt u zich bij PayPal registreren. In geval van retournering wordt het bedrag teruggestort op uw PayPal-rekening.

Betaling via creditcart

In onze onlineshop kunt u gemakkelijk en veilig met uw kredietkaart betalen. Wij aanvaarden de volgende kredietkaarten: VISA en MasterCard. Selecteer tijdens het aankoopproces de juiste kaart en vul de vereiste gegevens in de daartoe voorziene velden in. De kredietkaartgegevens worden versleuteld met SSL verzonden. U kunt dit zien aan de "https" in de adresbalk van uw browser op de betaalpagina's. Uw aankoop met kredietkaart is bij ons dus zeer veilig. Uw kredietkaart wordt belast nadat uw bestelling is verzonden.

Om de veiligheid van kredietkaartbetalingen te verhogen, wordt de kredietkaartbeveiligingsprocedure 3D-Secure gebruikt. Deze procedure heet Verified by VISA voor VISA-kaarten en MasterCard Secure Code voor MasterCard-kaarten. Als uw kredietkaart geschikt is voor 3D-Secure, wordt u automatisch doorgestuurd naar de website van uw bank. Daar kunt u de transactie bevestigen door uw persoonlijke SecureCode en uw wachtwoord in te voeren. Indien u uw kredietkaart nog niet heeft geregistreerd voor de 3D-Secure-procedure, kunt u dit doen tijdens het betaalproces. Na de 3D-Secure-verificatie wordt u automatisch teruggeleid naar de shop. In geval van retournering wordt het overeenkomstige bedrag teruggestort op de gedebiteerde kredietkaart.

Betaling via Betaal nu

Betaal nu is de procedure voor onlineoverschrijvingen van SOFORT GmbH. Nadat u Betaal nu als betaalmethode heeft gekozen en de bestelling heeft bevestigd, wordt u doorgestuurd naar SOFORT. Daar kunt u de onlineoverschrijving uitvoeren via onlinebanking of met uw PIN-code en een TAN. Betaal nu voldoet aan de hoge veiligheidsnormen van online bankieren en heeft een TÜV-gecertificeerde gegevensbescherming. In geval van retournering storten wij het tegoed terug op uw bankrekening.

Betaling via iDEAL

iDEAL is de procedure voor onlineoverschrijvingen van Currence iDEAL B.V.. Nadat u iDEAL als betaalmethode heeft gekozen en de bestelling heeft bevestigd, wordt u doorgestuurd naar iDEAL. Daar kunt u de onlineoverschrijving uitvoeren via onlinebanking of met uw PIN-code en een TAN. iDEAL voldoet aan de hoge veiligheidsnormen van online bankieren. In geval van retournering storten wij het tegoed terug op uw bankrekening

Aankoop op rekening

In geval van aankoop op rekening is de betalingstermijn 14 dagen vanaf de factuurdatum. Nadat uw bestelling is verzonden, ontvangt u de factuur per e-mail, met daarop de bankgegevens en de betalingskenmerk. Gelieve alleen op de genoemde rekening over te maken en het betalingskenmerk correct te vermelden, zodat de betalingen kunnen worden toegewezen.

Indien u besluit op factuur te kopen, kunnen uw gegevens (met name uw naam en contactgegevens) voor kredietbeoordeling worden doorgegeven aan Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstrasse 11, 41460 Neuss. Indien deze controle niet het gewenste resultaat oplevert, bijvoorbeeld omdat de gegevens niet duidelijk kunnen worden toegewezen, zullen wij u automatisch andere beschikbare betaalmethoden aanbieden. De informatie conform art. 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU over de gegevensverwerking bij Creditreform Boniversum GmbH vindt u hier www.boniversum.de/EU-DSGVO. In geval van retournering wordt het overeenkomstige bedrag teruggestort op de bankrekening waarvan u de overschrijving heeft gedaan.

7. Zelf ophalen

Bestellingen via de webshop (dit omvat alle bestellingen die op afstand worden gedaan via de webshop, zoals per e-mail, fax of telefoon) leveren we uitsluitend via verzending. Het is helaas niet mogelijk om de producten zelf op te halen.

Klanten die in de buurt wonen, kunnen van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur in onze fabriekswinkel terecht en de goederen rechtstreeks ter plaatse kopen.

8. Eigendomsvoorbehoud

De producten blijven tot het moment waarop het volledige bedrag is voldaan onze eigendom.

9. Transportschade

Als de goederen met duidelijk zichtbare transportschade worden geleverd, dient u deze gebreken indien mogelijk direct bij de bezorger kenbaar te maken en meteen contact met ons op te nemen. Als u nalaat om een klacht te melden of contact met ons op te nemen, heeft dit geen gevolgen voor (het doen gelden van) uw wettelijke rechten, met name uw recht op garantie. U helpt ons daarentegen om onze eigen rechten jegens de vervoerder respectievelijk transportverzekering te kunnen laten gelden.

10. Informatie over recht van ontbinding (voorheen herroepingsrecht)

Hieronder kunt u informatie vinden over de voorwaarde voor en de gevolgen van het wettelijke recht van ontbinding bij bestellingen die worden verstuurd.

Recht van ontbinding

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te ontbinden.

De termijn van ontbinding bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het recht van ontbinding uit te oefenen, moet u ons (PLATINUM GmbH & Co. KG, Am Ockenheimer Graben 23, 55411 Bingen, Duitsland, telefoon +49 67 21.3 05 93-0, fax +49 (0)67 21 30 59 3-29, info@platinum.com ) via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te ontbinden. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor ontbinding maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de termijn van ontbinding na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het recht van ontbinding te sturen voordat de termijn is verstreken.

Gevolgen van ontbinding

Als u de overeenkomst ontbindt, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Tot aan het moment dat we de goederen weer in ons bezit hebben gekregen of u een bewijs heeft overgelegd dat u de goederen retour heeft gestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt, kunnen we weigeren een terugbetaling te doen.
 
U dient de goederen onverwijld en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons over de ontbinding van deze overeenkomst heeft bericht, retour te sturen of te overhandigen. Aan de termijn wordt voldaan als u de goederen verstuurt voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen. De directe kosten die voortvloeien uit het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de goederen indien dit het gevolg is van hanteren of gebruik dat verder ging dan nodig was om de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen vast te stellen en dit op u terug te voeren is.

Einde van de informatie over het recht van ontbinding

Modelformulier voor ontbinding/herroeping

(Indien u de overeenkomst wilt ontbinden, verzoeken we u dit formulier in te vullen en aan ons terug te sturen.)
 
Aan PLATINUM GmbH & Co. KG, Am Ockenheimer Graben 23, 55411 Bingen, Duitsland, telefoon +49 67 21.3 05 93-0, fax +49 (0)67 21 30 59 3-29, info@platinum.com :
 
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende

goederen/levering van de volgende dienst(*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

______________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Einde modelformulier voor ontbinding/herroeping

U kunt gebruikmaken van onze gratis ophaaldienst voor retourzendingen. Hiertoe kunt u simpelweg even contact opnemen met een van onze medewerkers via de genoemde contactgegevens en een afspraak inplannen voor het ophalen via onze logistieke partner DHL.

We vragen u om ons te helpen onnodige kosten in de vorm van strafport te voorkomen en het pakket voldoende te frankeren, ook in het geval dat u de kosten voor de retourzending niet zelf hoeft te dragen. We vergoeden u de kosten voor een standaardverzending direct via terugbetaling van het bedrag.

11. Overeenkomst inzake het dragen van de kosten bij ontbinding en retourgarantie

(1) Wij maken van de mogelijkheid gebruik om u in het kader van het uitoefenen van het recht van ontbinding, zoals beschreven in bovenstaande informatie (artikel 9), als volgt in de kosten voor retourzending te verwijzen: u dient de gangbare kosten voor de retourzending op u te nemen als het geleverde product in overeenstemming is met het bestelde product.
 
(2) In het kader van de geld-terug-garantie van 100 dagen is retourzending gratis voor u tot aan het moment waarop er 100 dagen zijn verstreken na de factuurdatum, voor zover de retourzending verloopt via onze logistieke partner DHL op de manier zoals vermeld in de garantie. Deze mogelijkheid van retourzending bestaat naast het wettelijke recht van ontbinding dat hierdoor onverlet blijft. Hiertoe kunt u simpelweg contact opnemen met een van onze medewerkers via de genoemde contactgegevens en een afspraak inplannen voor het ophalen.

12. Wettelijk recht op garantie

Op alle producten van onze webshop is het wettelijk recht op garantie van toepassing.

13. Gedragscode

Wij hebben ons onderworpen aan de Duitse gedragscode Trusted Shops. Een overzicht van de kwaliteitscriteria vindt u onder http://www.trustedshops.nl/keurmerk/dat-controleren-wij.html).

14. Opslaan van de tekst van de overeenkomst

Wij zullen de tekst van de overeenkomst opslaan en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail toe. De algemene voorwaarden kunt u op ieder moment ook hier op deze pagina raadplegen. Uw eerdere bestellingen zijn uit veiligheidsoverwegingen niet meer in te zien via internet.

15. Taal van de overeenkomst

De overeenkomst is in de Duitse, Engelse en Nederlandse taal verkrijgbaar. In het kader van de interpretatie van de bovengenoemde bepalingen is de Duitse versie leidend.

16. Cadeaubonnen

Belastbare overdraagbare cadeaubon

Cadeaubonnen gekocht in de PLATINUM Online Shop kunnen alleen online worden ingewisseld op www.platinum.com.
De voucher en het eventueel resterende tegoed zijn 3 jaar geldig vanaf de datum van aankoop van de voucher.
De waarde van de bon hoeft niet volledig te worden opgebruikt in één bestelling. Eventueel resterend tegoed wordt bewaard en kan worden gebruikt voor toekomstige bestellingen door de vouchercode opnieuw in te voeren.
De waarde van de bon hoeft niet volledig te worden opgebruikt in één bestelling. Eventueel resterend tegoed wordt bewaard en kan worden gebruikt voor toekomstige bestellingen door de vouchercode opnieuw in te voeren.
De voucher kan alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van andere vouchers.
Het voucherkrediet kan niet in contanten worden uitbetaald en levert ook geen rente op.
De voucher is overdraagbaar. De verkoper kan de respectieve houder bevrijdend betalen. Dit geldt niet voor gevallen waarin de verkoper kennis of grove nalatigheid heeft van de onverkiesbaarheid, het juridisch onvermogen of het gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder.

17. ODR-platform voor buitengerechtelijke (online-) geschillenbeslechting:

Naar aanleiding van de EU-regelgeving Nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een interactieve website ontworpen voor buitengerechtelijke afhandeling van online rechtshandelingen.De link naar het ODR-platform van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .De verkoper is voor deelname aan een procedure voor geschillenbeslechting van een consumenten arbitragecommissie niet verplicht noch bereid.
 
PLATINUM GmbH & Co. KG