Nachtmerrie maagkanteling – warom het risico met PLATINUM kleiner is

Het begrip maagkanteling

Maagtorsie is een gevreesde ziekte die zonder snelle chirurgische ingreep meestal tot de dood leidt. Het komt vooral vrij veel voor bij grote hondenrassen en rassen met een diepe borst, maar ook middelgrote en kleine honden kunnen er mee te maken krijgen. Het komt vaker bij oudere honden dan bij jongere honden voor.

Bij een maagtorsie draait de maag van de hond zich om de eigen as. Hierbij worden de aanvoerende en afvoerende bloedvaten en de in- en uitgang van de maag (slokdarm en darm) afgekneld en onderbroken. Het afknellen van de bloedvaten leidt snel tot een ingezakte bloedcirculatie en een ophoping van bloed in de buikorganen.

Ziektebeeld

Het ziektebeeld is zeer kenmerkend en doet zich al enkele uren na het eten voor. Wat opvalt is de hevige ‘opgeblazen’ harde buik. De honden zijn meestal lusteloos en hebben last van de eerste shockverschijnselen. De snel achteruitgaande algemene toestand gaat gepaard met een onproductief ‘braken’ of kokhalzen, kwijlen en een zware ademhaling. Wanneer de hond niet of te laat wordt behandeld, kan dit tot zijn dood leiden. De overlevingskans na een operatie hangt ervan af hoe snel de maagtorsie ontdekt en geopereerd werd.

Risicofactoren

Er wordt vaak gedacht dat een samenloop van verschillende omstandigheden (risicofactoren) de ziekte veroorzaakt:

 • Een van de risicofactoren voor een maagtorsie is de grootte van de honden. In een onderzoek had bijna de helft van de dieren een schofthoogte van tussen de 61 en 70 cm.
 • Er kon een verband worden gelegd met een diepe, smalle borstkas evenals met een familiehistorie bij de betrokken honden.
 • Bij veel onderzoeken kwam naar voren dat naarmate de leeftijd toeneemt het risico oploopt.
 • Meer dan de helft van de in een onderzoek betrokken honden kreeg uitsluitend of hoofdzakelijk geëxtrudeerd droogvoer.
 • Er is ook een grotere kans op maagtorsie bij gefermenteerd hondenvoer dat de maag harder laat werken.
 • Het geven van een enkele, grote maaltijd leidde ook tot een hoger risico op de ziekte.
 • Een andere risicofactor is spelen en springen kort na het eten.

Preventie

Er is eigenlijk geen eenduidige oorzaak voor maagtorsie bekend. Het betreft altijd een samenloop van omstandigheden. De volgende punten zijn dan ook raadgevend, maar bieden geen garantie:

 • Ter preventie moeten vooral de grotere hondenrassen meerdere keren per dag (minimaal twee keer) kleine maaltijden krijgen. Vooral in de avond dient er slechts een kleine hoeveelheid voer te worden gegeven.
 • Geef uw hond na de maaltijd voldoende rust.
 • Het haastig naar binnen schrokken van de voeding en het hieraan verbonden doorslikken van lucht moet worden voorkomen of in ieder geval worden beperkt (via bijvoorbeeld een anti-schrokvoerbak)
 • Het is belangrijk om hygiënisch met de voeding om te gaan, omdat voeding waarin bacteriën zitten tot een gebrekkige fermentatie kan leiden

Standaard droogvoer bestaat vaak voor een groot deel uit slecht verteerbaar graan. Als gevolg van dit bestanddeel en de bereiding in de extruder bij hoge temperatuur en onder druk vormt er zich een laag zetmeel om de afzonderlijke brokken heen die pas in de maag van de hond kan worden afgebroken. Hierdoor zet het hondenvoer zich in de maag sterk uit, wordt het langzamer verteerd en kan er winderigheid ontstaan. Test het nu zelf: giet simpelweg wat water op het standaard droogvoer.

PLATINUM droge voeding zet in tegenstelling tot standaard droogvoer niet uit in de maag en de honden hebben na het eten ervan ook geen last van een opgezwollen buik. Het eten gaat beduidend sneller door het maagdarmstelsel heen en de maag wordt hierbij nauwelijks belast. Het gevaar van maagtorsie neemt hierdoor aanmerkelijk af. Zelfs de rust na het eten kan aanzienlijk worden ingekort..
Omdat PLATINUM droge voeding meteen na de bereiding hygiënisch in kleine verpakkingen wordt gedaan, wordt goed voldaan aan de voorwaarden voor een perfecte voedingshygiëne. Een gebrekkige fermentatie als gevolg van bacteriën wordt zo voorkomen.