Colofon

De volgende juridische kennisgeving is van toepassing op deze website en onze aanwezigheid op sociale media:

Adres
PLATINUM GmbH &Co. KG
Am Ockenheimer Graben 23
55411 Bingen, Duitsland
Telefon: +49 67 21 30 59 3-0
Telefax: +49 67 21 30 59 3-29
info@platinum.com

Bankgegevens
Commerzbank Mainz
IBAN: DE 255504 0022 0200 7078 01
BIC: COBADEFF550

Bankgegevens voor aankoop op rekening
Commerzbank Mainz
IBAN: DE 95 5504 0022 0200 7078 02
BIC: COBADEFF5501

Beherende vennootschap
Pro Developments Verwaltungs GmbH
Inschrijfnummer: HRB 8862 Rechtbank Mainz

Persoonlijk aansprakelijk vennoot: Ines Köhler-Schraut

Vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder:
Rainer Voortman, Sascha Galinski

Rechtbank Mainz, kantoor van inschrijving
Inschrijfnummer: HRA 40007
Btw-identificatienummer conform artikel 27 a van de Duitse wet op de omzetbelasting: DE 237581811

Verantwoordelijkvoor de inhoud
conform artikel 18 lid 2 van hetdoor de Duitse deelstaten overeengekomen omroepverdrag: RainerVoortman (adres zie boven)

Disclaimer uitsluiting aansprakelijkheid
Ondanks dat we de inhoud van externe links zorgvuldig hebben gecontroleerd, aanvaarden we geen aansprakelijkheid hiervoor. Voor de inhoud van de gelinktepagina's is steeds de respectieve aanbieder of eigenaar van depagina's verantwoordelijk.

Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Mario Arndt
DEUDAT GmbH
Zehntenhofstr. 5b
65201 Wiesbaden
Telefon: +49 611 950008-40
E-Mail: platinum@deudat.de

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen. De verkoper is voor deelname aan een procedure voor geschillenbeslechting van een consumenten arbitragecommissie niet verplicht noch bereid.